CADEAUBOX - WEBSITE PRIVACY STATEMENT

1. WAT IS EEN PRIVACYVERKLARING

1.1 De website www.cadeaubox.be/nl (de “Site") wordt gezamelijk beheerd door Smartbox Group Limited of Joyce’s Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Ierland en Smartbox Group Belgium is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel te Kronenburgstraat 27 B 202, 2000 Antwerpen, België, geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0472 005 364 (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Cadeaubox"). Deze Privacyverklaring ("Verklaring") vormt, samen met de Gebruikersvoorwaarden van de Site ("Voorwaarden") en het Cookiebeleid, de basis waarop informatie of persoonsgegevens die wij van gebruikers verzamelen, of die u aan ons levert, door de Site worden verwerkt. Deze Verklaring is van toepassing op de Site, alle diensten geleverd door Cadeaubox via de Site, de mobiele apps en andere hieraan gekoppelde middelen (zoals het contacteren van ons klantendienstteam). De door u geleverde informatie zal door ons worden bewaard als verwerkingsverantwoordelijke.

1.2 Hieronder worden onze praktijken beschreven ten aanzien het verzamelen en verspreiden van informatie in verband met de Site. Om uw rechten goed te begrijpen, raden wij u aan om deze Verklaring te lezen en onze Voorwaarden door te nemen. Elke keer dat u de Site gebruikt bent u gehouden aan de op dat moment geldende Verklaring en u leest deze dus best door telkens wanneer u de Site gebruikt.

1.3 Cadeaubox behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk aan te passen in overeenstemming met Sectie 10.

2. AANVAARDING VAN DEZE VERKLARING

2.1 Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze Verklaring. Wanneer u niet akkoord gaat eender welk met aspect in deze Verklaring, dient u uw gebruik van de Site te stoppen. Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment aan te passen in overeenstemming met Sectie 10 van deze Verklaring.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE CADEAUBOX OVER U VERZAMELT

3.1 Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Categorie gegevens

Verzamelde en verwerkte gegevens

Navigatie-informatie

Wanneer u gebruik maakt van de Site of diensten die verband houden met de Site, dan wordt informatie over u verzameld door Google Analytics en door Cadeaubox. Dit omvat:

 • Automatisch verzamelde gegevens: Bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden automatisch van u ontvangen en soms van u/uw apparaat verzameld wanneer u de Site bezoekt. Wij ontvangen en verzamelen de domeinnaam en hostnaam van de locatie van waaruit u toegang heeft tot het internet, het Internet protocol (IP) -adres van de computer die u gebruikt; de browser software die u gebruikt en uw besturingssysteem en de datum en het tijdstip waarop u de Site bezoekt.
 • Informatie verzameld via de Site (Cookies): Om dezelfde reden dat we Automatisch Verzamelde Informatie verzamelen en verwerken, gebruiken we cookies om een betere en meer gepersonaliseerde zoek- en shop-ervaring te bieden op de Site.  Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.
 • Andere informatie verzameld via de Site: Om ons in staat te stellen de effectiviteit van bepaalde marketinginspanningen te begrijpen, kan Cadeaubox gebruik maken van “message format” en “message open” sensing-technologieën. Beide technologieën vereisen het gebruik van bepaalde technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.
 • Wanneer u werkt met behulp van Cadeaubox apps, dan kunt u beslissen om Smartbox in te schakelen om uw huidige locatie te zien of om toegang te geven tot uw contactgegevens - dit stelt ons in staat om u de beste service en ervaring te bieden (bijvoorbeeld, om de dichtstbijzijnde restaurants of attracties te zien of andere aanbevelingen).

3.2 U kunt ervoor kiezen om ons te voorzien van de volgende persoonsgegevens:

Wanneer u de Site gebruikt, ontvangen en verzamelen we bepaalde informatie en persoonsgegevens over u, ook wel aangeduid als “Persoonlijke Klantinformatie”. De Persoonlijke Klantinformatie die we ontvangen en verzamelen is afhankelijk van wat u doet wanneer u de Site bezoekt. Wij kunnen de volgende Persoonlijke Klantinformatie over u verzamelen en verwerken:

Categorie gegevens

Verzamelde en verwerkte gegevens

Gegevens die u verstrekt

 • Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een klantaccount aanmaakt en daarna de Site gebruikt, gebruik maakt van onze diensten, onze cadeauboxen koopt of de validiteit van onze cadeauboxen verifieert.  Deze informatie kan uw naam bevatten, uw geboortedatum, e-mailadres, facturatieadres, afleveradres, telefoonnummer, creditcardinformatie, en voorkeuren (zoals maaltijdvoorkeur en mobiliteitsbeperking) die u mogelijk heeft voor uw reis.
 • Wanneer u ervoor kiest om met ons te corresponderen via de Site, dan houden wij een bestand bij van deze correspondentie zolang dit nodig is om dit verzoek te behandelen.  Voor meer informatie over hoe lang wij deze informatie bewaren, zie onze sectie Hoelang bewaren wij uw gegevens.
 • Wanneer u ervoor kiest om op de site een cadeau bon of e-voucher te kopen voor een derdepartij/begunstigde dan kan het zo zijn dat u ons informatie moet geven over de begunstigde tijdens het bestel- of reserveringsproces.  In dergelijke omstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de begunstigde of begunstigden er geen bezwaar tegen hebben dat u hun persoonsgegevens deelt voor de doeleinden zoals omschreven in deze Verklaring.
 • Wij kunnen u ook vragen om af en toe vragenlijsten in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u deze niet hoeft te beantwoorden en mag u ervoor kiezen om deze vragenlijsten niet te ontvangen.

CV-informatie

 • U mag ervoor kiezen om ons bijkomende informatie te geven zoals uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, universitaire opleiding, professionele kwalificaties, voorgaande werkgevers, salaris- en andere gegevens wanneer u solliciteert op vacatures die geadverteerd staan op de Site door te solliciteren via de Site.
 • Wanneer u ons deze informatie geeft, bewaren wij een bestand met deze informatie zolang dat nodig is om uw sollicitatie te verwerken en te behandelen (voor meer informatie, zie onze sectie Hoelang bewaren wij uw gegevens.

4. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

4.1 Onderstaande tabel toont de rechtsgrond (de “Rechtsgrond”) voor en de redenen waarom (“Doeleinden”) wij uw Persoonsgegevens verwerken:

Rechtsgrond

Doeleind(en)

Contract

Verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om ons contract met u aan te gaan en uit te voeren met betrekking tot uw gebruik van onze Site zoals beschreven in de Voorwaarden

Toegang tot de website

· Teneinde u toegang tot de Site te geven en u in staat te stellen de Site te gebruiken.

Uitvoering van uw Bestellingen en Aanvragen

· Om u te voorzien van informatie, diensten en cadeaus die u van ons vraagt en om bestellingen, geplaatst op de Site, uit te voeren.

· Om uw bestellingen en/of reserveringen uit te voeren.

· Om uw customer account en/of begunstigdeaccount te beheren.

· Om frauduleus gebruik van cadeaubonnen te voorkomen.

Toestemming

Marketing

 • Om u informatie te geven met betrekking tot Cadeaubox-diensten die mogelijk interessant voor u zijn wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke marketing of wanneer u een bestaande klant bent. 
 • Voor derde partijen/Cadeaubox om u informatie te geven over producten en/of diensten van derden wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke marketing.

Gerechtvaardigde Belangen

Gegevens worden op deze basis verwerkt wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben dat niet ingaat tegen uw rechten of vrijheden.

Wij zullen persoonsgegevens verzamelen en verwerken teneinde de werking van de website te verbeteren en te bewaken en om uw gebruik van de Site te verbeteren.

Wanneer u aankopen doet via de site of een cadeaubon verzilvert, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om alle door u ingediende vragen of verzoeken aangaande de Site te beantwoorden, en om optionele upgrades of herinneringen te sturen betreffende een product dat u heeft gekocht of verzilverd of betreffende andere soortgelijke producten.

Wanneer u de site gebruikt om te solliciteren naar een functie bij Cadeaubox, dan zullen wij CV’s en/of sollicitaties, door u gedaan bij Cadeaubox, verwerken en beantwoorden en u informatie sturen.

Verbeteren van de Functionaliteit en Efficiëntie van de Website

 • Voor het leveren, verbeteren, testen en bewaken van de efficiëntie van de Site.
 • Voor het bewaken van metrische gegevens zoals totaal aantal bezoekers, bezoekgegevens en demografische patronen.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud op de Site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd en om uw gebruik van de Site te verbeteren.

Antwoorden op vragen en klachten

 • Om alle mogelijke vragen, verzoeken en klachten die u bij ons indient via de Site of via de klantendienst, te verwerken en te beantwoorden.
 • Om verzoeken die u of uw gereserveerde Partner hebben gedaan, te beantwoorden en te behandelen.
 • Indien u een Reservering voor een verblijf niet online heeft afgerond, dan kunnen wij u contacteren met een herinnering om door te gaan met uw reservering.
 • Om uw mening te vragen over onze Site en onze diensten.

U inlichten over veranderingen

 • Om u in te lichten over veranderingen aan onze Site en/of onze diensten.

Marketing via de Post

Om u marketinginformatie te sturen via de post, mits u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt tijdens de verzameling van uw gegevens (u mag het ontvangen van dergelijke marketinginformatie weigeren door contact op te nemen met DPO@smartbox.com).

 • E-mail-marketing en communicatie
 • Om u in te lichten over de vervaldatum van een cadeau waarvoor u zich heeft aangemeld
 • Om u te informeren over mogelijke upgrades voor een door u gemaakte boeking
 • Om u te contacteren enige tijd nadat u een cadeau heeft gekocht, hetzij om feedback te vragen of om andere cadeaus te promoten die interessant voor u kunnen zijn.
 • Om u een vragenlijst te sturen of om u uit te nodigen uw beoordeling te geven over uw ervaring met Cadeaubox of de Partner.
 • Om prijzen uit te reiken voor loterijen waar u aan heeft deelgenomen en die u heeft gewonnen

Call monitoring (opnemen van telefoongesprekken):

 • Wanneer u telefoneert met ons klantendienst, gebruikt Cadeaubox het nummer om u door te schakelen naar ons klantbestand, dit helpt u en onze klantendienstmedewerkers om tijd te besparen.  Onze klantendienst kan alsnog vragen om authenticatie, wat ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk blijven.
 • Tijdens telefoongesprekken met ons klantendienstteam kan er live worden meegeluisterd of kunnen opnames worden gemaakt voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden, waaronder het gebruik van opnames voor de behandeling van claims en fraudedetectiedoeleinden.  Opnames worden voor een korte periode bewaard en automatisch verwijderd, tenzij Cadeaubox een gerechtvaardigd belang heeft om een dergelijke opname langer te bewaren, waaronder fraudeonderzoek en juridische doeleinden.

Reageren op sollicitaties

 • Om sollicitaties te beantwoorden en te behandelen die u via de Site indient.

Juridische doeleinden:

 • Ten slotte kunnen wij, in sommige gevallen, genoodzaakt zijn uw informatie te gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor reglementaire onderzoeken en naleving, om naleving van de gebruikersvoorwaarden van de Cadeaubox online reserveringsdienst af te dwingen of om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van politie en justitie.

5. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere leden van onze groep, dit zijn onze dochterbedrijven, onze holding company en zijn dochterbedrijven (de “Smartbox Groep”) die elementen leveren van de diensten en producten die via de Site worden geleverd.

5.2 Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen buiten de Smartbox Groep onder de volgende omstandigheden:

Ontvanger(s)

Doeleind(en)

Smartbox Partners

 1. 1.1
 • Om uw registratie te bevestigen.
 • Smartbox geeft relevante details door die u levert aan de partner, om hen in staat te stellen die ervaring aan te bieden.  Dit zullen de naam en contactgegevens zijn, alsook voorkeuren die u kenbaar maakt.
 • In geval van geschillen bij reserveringen, kunnen wij de Partner waar nodig informatie geven over het reserveringsproces. Dit kan een kopie zijn van uw reserveringsbevestiging als bewijs dat de reservering daadwerkelijk gemaakt is.
 • Om u passende en efficiënte ondersteuning te bieden.
 • Om u promotie- of directmarketingmateriaal te sturen (in situaties waarin u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijk materiaal van derdenpartners).
 • Om de validiteit van Smartbox cadeauboxen te verifiëren die zijn aangekocht via de Site.
  1. 1.2 *BELANGRIJK*. Houd er rekening mee dat wij uw bankgegevens, betalingen of identificatie-documentatie niet met deze ontvangers delen.

  Smartbox-onderaannemers en dienstverleners.

  • Om Smartbox te helpen bij het leveren van producten, diensten en cadeauboxen aangeboden via de Site.
  • Voor logistieke en IT-services doeleinden.
  • Om u klanttevredenheidsonderzoeken of enquêtes te sturen die geanonimiseerd zullen zijn voor statistische doeleinden om uw ervaring op de Site te verbeteren.
   1. 1.3

   Wetgevende autoriteiten, politie en justitie, overheidsdiensten en Derdenbedrijven.

   • Om te voldoen aan elke toepasselijke wettelijke verplichting, rechterlijk bevel, dagvaarding, onderzoeksbevel of andere wettelijke of reglementaire verplichting of aanvraag waaraan Smartbox is onderworpen. 
    • Voor de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Smartbox, onze klanten, of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor de doeleinden van fraudepreventie en beperking van kredietrisico’s.
    • Om de Voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen of om mogelijke inbreuken te onderzoeken.

    Potentiële verkopers of kopers van bedrijfsactiva

    • Om de acquisitie van Smartbox door een derde partij te vergemakkelijken.
    • Om de acquisitie van een significant deel of vrijwel alle activa van Smartbox door een derde partij te vergemakkelijken.

    6. OPSLAG EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

    6.1 Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij geven uw persoonsgegevens enkel door buiten de EER wanneer de EU-Commissie beslist heeft dat het derde land in kwestie een passend beschermingsniveau verzekert in overeenstemming met de EU-standaarden voor gegevensbescherming of dat er passende waarborgen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen. Indien u meer wenst te weten over de passende waarborgen die wij hanteren om de doorgifte van uw persoonsgegevens te beheren, neem dan contact met ons op via [DPO@smartbox.com].

    6.2 Het transfereren van informatie via het internet is helaas niet helemaal veilig. Hoewel wij altijd ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons geeft, niet garanderen; elke transfer gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij ons inspannen om strikte procedures en veiligheidsfuncties te gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

    7. LINKS

    7.1 De Site kan links naar andere websites bevatten (“Gelinkte Websites”). Smartbox is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of praktijken op de Gelinkte Websites. Deze Verklaring geldt enkel voor informatie die wordt verzameld op de Site. Wanneer u Gelinkte Websites bezoekt, dient u de privacyverklaringen van de betreffende Gelinkte Website te lezen. De Voorwaarden van onze Verklaring zijn niet van toepassing op Gelinkte Websites. Gelieve deze verklaringen te checken voordat u persoonsgegevens aan Gelinkte Websites opgeeft.
    7.2 Voor uw gemak en informatie bevat de Site links naar andere sites en bronnen aangeboden door derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot Gelinkte Websites, of contracten die zijn aangegaan via een Gelinkte Website. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van Gelinkte Websites.

    8. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

    8.1 Over het algemeen gaan wij ervan uit dat wij uw persoonsgegevens voor drie jaar bewaren gerekend vanaf de laatste datum dat wij met u contact hadden of, wanneer u een contractuele verbintenis met ons bent aangegaan, voor de periode van drie jaar gerekend vanaf het einde van de uitvoering van ons contract of de beëindiging van u als Smartbox-werknemer.

    8.2 Wij bewaren geen betalingsgegevens die u aanlevert om te betalen van een cadeau of upgrade.

    8.3 Wanneer u rekeninggegevens geeft zodat wij geld naar u kunnen overmaken, dan bewaren wij deze gegevens als onderdeel van uw bestand, maar zij zullen enkel gebruikt worden om geld aan u over te maken.

    8.4 Houd er rekening mee dat wij uw gegevens, onder bepaalde omstandigheden, voor een langere periode kunnen bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij een openstaande vordering verwerken of oprecht van mening zijn dat de wet of een betrokken regelgever naar onze mening redelijkerwijs van ons verwacht of eist dat wij uw gegevens bewaren, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van uw gegevens en dit gerechtvaardigd belang niet strijdig is met uw rechten en vrijheden.

    9. UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

    9.1 In de tabel hieronder ziet u welke rechten u heeft om alle mogelijke zorgen of vragen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens te behandelen:

    Recht

    Verdere informatie

    Recht van toegang

    U heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wij zullen u enkel kosten in rekening brengen voor de aanvraag van dergelijke toegang wanneer wij menen dat uw verzoek ongerechtvaardigd of overdreven is.

    Recht van rectificatie

    U heeft het recht om te aanpassing te vragen van onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben.

    Recht van verwijdering

    U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer:

    1. 1. uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doelen waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;
    2. 2. u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is die ons toelaat om uw persoonsgegevens te verwerken;
    3. 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen zwaarwegende rechtsgronden zijn voor de verwerking;
    4. 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of 
    5. 5. uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting.

    Het is mogelijk dat wij niet op een verzoek kunnen ingaan wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met juridische procedures of om het recht van vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

    Recht op beperking van verwerking

    U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:

    • (1) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
    • (2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u niet wil dat wij uw persoonsgegevens verwijderen;
    • (3) wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking maar u de gegevens nodig heeft in connectie met een juridische claim; of
    • (4) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in afwachting van de verificatie of onze legitieme zakelijke belangen al dan niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden or in connectie met juridische procedures.

    Wanneer u dit recht uitoefent mogen wij uw persoonsgegevens enkel opslaan.  Wij mogen de gegevens niet verder verwerken tenzij u ons toestemming geeft of wanneer de verwerking nodig is in verband met een juridische vordering of om de rechten van een ander persoon of rechtspersoon te beschermen of voor zwaarwegende publieke belangen.  Wij informeren u voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

    Recht op data overdracht

    U mag ons verzoeken om de persoonsgegevens die u aan ons heeft geleverd aan u door te geven in een gestructureerde, courante en machine-leesbare format en u mag ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waar dit technisch haalbaar is. 

    Dit recht ontstaat enkel wanneer:

    • (1) wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming of wanneer het nodig is om ons contract met u uit te voeren; en
    • (2) de verwerking uitgevoerd wordt op geautomatiseerde wijze. 

    Recht van Bezwaar

    U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van onze gerechtvaardigde belangen.

    U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

    9.2 U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen gericht aan DPO@smartbox.com.

    U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in ons rechtsgebied met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Ierse Commissaris voor Gegevensbescherming. Als alternatief kunt u een klacht indienen bij uw lokale Autoriteit Gegevensbescherming [Commissie voor Gegevensbescherming]. Alle details over hoe u dit kunt doen vindt u onder de sectie klachten van de website van de Commissie Gegevensbescherming:  https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm en de contactgegevens om een klacht in te dienen zij als volgt:

    Office of the Data Protection Commissioner

    Canal House

    Station Road

    Portarlington

    County Laois

    Telefoon:

    LoCall:

    E-mail:

    Fax:

    +353 57 868 4800

    +353 761 104 800

    1890 25 22 31

    info@dataprotection.ie

    +353 57 868 4757

    Commission for the Protection of Privacy

    Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

    Telefoon:

    LoCall:

    E-mail:

    Fax:

    +32 (0)2 274 48 00

     commission(at)privacycommission.be

    +32 (0)2 274 48 35

    10. AANPASSINGEN AAN DEZE VERKLARING

    10.1 Wanneer wij deze Verklaring, geheel of gedeeltelijk, aanpassen, dan zullen alle aanpassingen op deze pagina vermeld worden en waar nodig gemeld worden aan u via e-mail of wanneer u de Site gebruikt. De nieuwe Verklaring kan on-screen getoond worden en u kunt gevraagd worden deze te lezen en te accepteren alvorens u verder kunt gaan met het gebruik van de Site.

    10.2 Indien wij op enig moment beslissen om uw persoonsgegevens op een wezenlijk andere manier te gebruiken dan vermeld in deze Verklaring, of anderszins gecommuniceerd aan u op het ogenblik dat deze werden verzameld, dan zullen wij u inlichten via e-mail, en kunt u kiezen of wij uw persoonsgegevens al dan niet op de nieuwe manier mogen gebruiken.

    Taal aanpassen

    Nederlands Français