Ruilvoorwaarden

Om kennis te nemen van de ruilvoorwaarden die van toepassing zijn op de hier bedoelde Geschenken van ervaring, wordt de Begunstigde uitgenodigd de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het moment van aankoop van het Geschenk van ervaring. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de Website door op de rubriek ‘Juridische informatie’ te klikken.

In ieder geval is ruilen alleen van toepassing op de Geschenken van ervaring waarvan de Voucher niet is gebruikt.

Uitgezonderd de uitoefening van het herroepingsrecht wordt het Geschenk van ervaring in geen geval terugbetaald.

Ruilen geschiedt altijd op basis van de aankoopwaarde van het te ruilen Geschenk van ervaring, dat wil zeggen op basis van de prijs die de Koper daadwerkelijk heeft betaald, na eventuele reductie of korting.

Door te ruilen wordt een nieuw Geschenk van ervaring verstrekt met een geldigheidsduur die overeenkomt met de resterende geldigheidsduur van het geruilde Geschenk van ervaring. Indien de Begunstigde deze geldigheidsduur wil verlengen, kan hij overgaan tot ‘verlenging’ van zijn Geschenk van ervaring (zie de voorwaarden - artikel 2.4) onder de volgende voorwaarden:

 

Belevenisbon Geldige

Belevenisbon Geldige waarvan de geldigheidsdatum met maximaal 6 maanden is verlopen

Ruilen op de Website of via de mobiele Cadeaubox-applicatie

Gratis ruilen mogelijk tegen een E-Cadeaubox waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopwaarde na eventuele korting of reductie.

Ruilen mogelijk tot maximaal 6 maanden na de afloopdatum tegen een E-Cadeaubox waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopprijs na eventuele korting of reductie.

Ruilen bij de Klantenservice

Ruilen mogelijk tegen een E-Cadeaubox waarvan de waarde gelijk is aan de aankoopprijs na eventuele korting of reductie.

 

Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 10 incl. btw

Ruilen mogelijk tot 6 maanden na de afloopdatum tegen een E-Cadeaubox van dezelfde waarde als de aankoopprijs van de Cadeaubox of E-Cadeaubox na eventuele korting of reductie.

 

Voor deze ruiling worden kosten in rekening gebracht van € 15 incl. btw.


De Begunstigde heeft de mogelijkheid om online een Cadeaubox/E-Cadeaubox om te ruilen voor een hogere waarde dan de aankoopwaarde, door het prijsverschil te betalen.

Bovendien biedt het bedrijf de Begunstigde de gelegenheid zijn Geschenk van ervaring te ruilen, ongeacht de gekozen ruilmethode, tegen een (fysieke) Cadeaubox, mits een extra bedrag van € 10 inclusief btw wordt betaald.

De kosten die inherent zijn aan uitwisselingen zijn onderhevig aan verandering. De Begunstigde wordt uitgenodigd om de Site te raadplegen om het bedrag te vinden op de dag van de gewenste uitwisseling.

Deze ruilkosten zijn onderworpen aan Belgische btw tegen het geldende tarief dat van kracht is op de dag van de ruil.

Taal aanpassen

Nederlands Français